Monthly Archives: September 2015

Wizualizacja dla Nauki

W dniu 18 IX 2015 roku uczestniczyłem w międzynarodowej konferencji: Wizualizacja dla Nauki, na której wygłosiłem referat (wraz z prezentacją): Wizualizacja obrazów (na wybranych przykładach). Prezentacja jest dostępną pod następującym linkiem: http://www.slideshare.net/andrzeradomski/wizualizacja-obrazw

Posted in Ciekawe Strony | 852 Comments