Category Archives: Ciekawe Strony

www.andrzejradomski.tumblr.com

Dyskusja panelowa w Centrum Kultury Chatka Żaka UMCS: Meteversum w dyskursie historycznym i życiu codziennym (12 V 2023). Udział wzieli: Jan Pomorski, Andrzej Radomski, Andrzej Horoch (firma Workroom), Karol Kasprowicz. Prowadzenie: Mateusz Jeleń

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Dyskusja panelowa w Centrum Kultury Chatka Żaka UMCS: Meteversum w dyskursie historycznym i życiu codziennym (12 V 2023). Udział wzieli: Jan Pomorski, Andrzej Radomski, Andrzej Horoch (firma Workroom), Karol Kasprowicz. Prowadzenie: Mateusz Jeleń

Jak uczące się maszyny towrzą działa sztuki?

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Jak uczące się maszyny towrzą działa sztuki?

Wykład: Metaversum – czyli Internet następnej generacji,

Lublin, 12.04.2023

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Wykład: Metaversum – czyli Internet następnej generacji,

Teoria Nowych Mediów

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Teoria Nowych Mediów

Metodologia Historii. Współczesne wyzwania i możliwości. Poznań, 8-10 XII, 2022 (Pałac Działyńskich, PAN)

Sesja V: Historia Cyfrowa. Organizatorzy: Prof. Andrzej Radomski, Prof. Wiktor Werner Moje wystąpienie: Analiza eksploracyjna i wizualizacja danych za pomocą pakietu ggplot2 w R. Podstawy warsztatu cyfrowego historyka

Posted in Ciekawe Strony | 8,040 Comments

Uroczystość wręczenia nagród prezydenta Lublina (29 XI 2022), na której moja magistrantka: Edyta Seremak otrzymała główną nagrodę za najlepszą pracę magisterską napisaną w roku akademickim 2021/21 we wszystkich uczelniach miasta lublina

Posted in Ciekawe Strony | 156 Comments

Spotkanie ekspertów w Komisji Edukacji Cyfrowej Komitetu Nauk Informatycznych PAN (XI 2022), na którym dyskutowaliśmy o reformie kształcenia na kierunkach informatycznych oraz podnoszeniu kompetencji cyfrowych pracowników wyższych uczelni

Posted in Ciekawe Strony | 56 Comments

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznwczego we Wrocławiu (15-17 IX 2022). Poprowadziłem sesję plenarną: Kulturoznawstwo jako Data Science, a także przygotowałem i pokazałem film wprowadzający w tę problematykę

Posted in Ciekawe Strony | 7,527 Comments

XVIII Zjazd Socjologiczny w Warszawie (14-17 IX 2022). Moje wystąpienie: Storytelling w komunikacji naukowej. Studium przypadku. Periodyk multimedialny: Medialica

Posted in Ciekawe Strony | 5,442 Comments

XVIII Lubelski Festiwal Nauki. moje wystąpienie w dniu 11 IX 2022 zatytułowane: Sztuczna inteligencja jako twórca sztuki

Posted in Ciekawe Strony | 47 Comments