Category Archives: Ciekawe Strony

www.andrzejradomski.tumblr.com

Monografia z humanistyki cyfrowej (styczeń 2024)

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Monografia z humanistyki cyfrowej (styczeń 2024)

Obrona pracy doktorskiej z historii cyfrowej Adriana Trzosa na UAM w Poznaniu. Promotor: Wiktor Werner. Recenzenci: prof. Stanisław Jędrzejewski i Prof. Andrzej Radomski (IX 2023)

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Obrona pracy doktorskiej z historii cyfrowej Adriana Trzosa na UAM w Poznaniu. Promotor: Wiktor Werner. Recenzenci: prof. Stanisław Jędrzejewski i Prof. Andrzej Radomski (IX 2023)

Promocja doktorska w UMCS (20.12.23)

Promowanie mojej wychowanki: dr Marty Smoleń

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Promocja doktorska w UMCS (20.12.23)

Obrona pracy doktorskiej mgr-a Michała Starczewskiego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w dniu: 13 XII 2023. Promotor: Prof. Tomasz Kizwalter, recenzenci: Prof. Wiktor Werner (UAM) i Prof. Andrzej Radomski (UMCS). Tytuł Pracy: Historia cyfrowa. Koncepcje, metody, instytucje

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Obrona pracy doktorskiej mgr-a Michała Starczewskiego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w dniu: 13 XII 2023. Promotor: Prof. Tomasz Kizwalter, recenzenci: Prof. Wiktor Werner (UAM) i Prof. Andrzej Radomski (UMCS). Tytuł Pracy: Historia cyfrowa. Koncepcje, metody, instytucje

Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i wręczony przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę w UMCS: 6 XII 2023 roku

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i wręczony przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę w UMCS: 6 XII 2023 roku

Lubelski Festiwal Nauki (wrzesień 2023). Pokaz: Świat Meteverse – czyli nowy Internet (na wybranych przykladach)

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Lubelski Festiwal Nauki (wrzesień 2023). Pokaz: Świat Meteverse – czyli nowy Internet (na wybranych przykladach)

12 Zjazd filozoficzny. Łódź 11-16 IX 2023

Moje wystąpienie: Humanistyka cyfrowa – jako nowy paradygmat w nauce

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on 12 Zjazd filozoficzny. Łódź 11-16 IX 2023

IV Zkazd Filmoznawców i Medioznawców w SWPS w Warszawie, 28-30 VI 2023. Moje wystąpienie: Narzędzia i metody Data Science w badaniu mediów cyfrowych (analiza wybranych przykładów)

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on IV Zkazd Filmoznawców i Medioznawców w SWPS w Warszawie, 28-30 VI 2023. Moje wystąpienie: Narzędzia i metody Data Science w badaniu mediów cyfrowych (analiza wybranych przykładów)

Dyskusja panelowa w Centrum Kultury Chatka Żaka UMCS: Meteversum w dyskursie historycznym i życiu codziennym (12 V 2023). Udział wzieli: Jan Pomorski, Andrzej Radomski, Andrzej Horoch (firma Workroom), Karol Kasprowicz. Prowadzenie: Mateusz Jeleń

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Dyskusja panelowa w Centrum Kultury Chatka Żaka UMCS: Meteversum w dyskursie historycznym i życiu codziennym (12 V 2023). Udział wzieli: Jan Pomorski, Andrzej Radomski, Andrzej Horoch (firma Workroom), Karol Kasprowicz. Prowadzenie: Mateusz Jeleń

Jak uczące się maszyny tworzą dzieła sztuki?

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Jak uczące się maszyny tworzą dzieła sztuki?