Pełne wersje

O potrzebę wizualizacji wiedzy w naukach o kulturze,

Digital Storytelling. Kilka słów o wizualizacji wiedzy w humanistyce,

Remiks jako sposób przedstawiania historii w Informacjonalizmie,

Kultura – \”Bóg\” humanistów?

Michaela Foucaulta koncepcja \’dyskursu\’ i możliwość jej zastosowania do dziejów medycyny i farmacji,

Nauka 2.0 w Polsce. Szanse i bariery rozwoju,

Granice wolności w kulturze – na marginesie dyskusji o prawach autorskich,

10 tez na temat: informacjonalistycznej edukacji,

Wartości hakerskie jako podstawa kultury Informacjonalizmu,

Recenzja z najnowszej książki Jerome de Groote,

Historiografia 2.0,

Sztuka jako źródło do badania historii. Czy historiografia jest sztuką? (na przykładzie literatury),

Fakt historyczny w dziejach farmacji zdefiniowany metodologicznie,

Fundamentalizmy we współczesnym świecie – widziane w perspektywie kulturoznawczej,

Rola wiedzy historycznej w funkcji technologicznej,

Kłopoty z \’kulturą\’ we współczesnej refleksji filozoficznej i kulturoznawczej,

Apteka jako zjawisko kulturowe,

Czy jest możliwa polityka w kulturze bez symboli?,

Dyskurs kulturoznawczy a kultury współczesnych społeczności,

Pharmacy as a cultural phenomenon,

Nie(obecność) pamięci historycznej w kulturze ponowoczesnej,

Kryzys narracji historycznej we współczesnej kulturze Zachodu,

Historiografia a praktyka edukacyjna,

Czy kulturoznawstwo ma przyszłość? (od kulturoznawstwa jako nauki do kulturoznawstwa jako postanauki),

Literatura wobec przemocy kultury (na wybranych przykładach),

Kultura 2.0 a praktyki męskości,

Wielkie narracje a mikronarracje – etyczne dylematy współczesnego pisarstwa historycznego,

Edukacja historyczna a ponowoczesna rzeczywistość,

Kulturoznawstwo wobec wyzwań \’Inteligentnej Rzeczywistości\’,

Kulturoznawstwo jako postnauka,

Historiografia pragmatyczna i jej znaczenie dla praktyki edukacyjnej,

Historiografia jako hipertekst,

Michaela Foucaulta koncepcja \’dyskursu\’ i możliwość jej zastosowania do dziejów medycyny i farmacji,

Dzieje Farmacji w ujęciu Georga Urdanga,

Historiografia jako poszerzanie wyobraźni. Pisanie historii jako poszerzanie wyobraźni,

Od badania historii do pisania historii (w związku z załamaniem się doktryny empiryzmu we współczesnej myśli metodologicznej),

Historiografia wobec wyzwań ponowoczesności,

Antropologia jako nauka. Krzysztofa Broziego koncepcja standardu kulturowego w badaniach kulturoznawczych,

Kto jest \”autorem\” prac historycznych?,

Spór naturalizmu z antynaturalizmem a perspektywa pragmatyczna we współczesnej nauce,

Edukacja w Informacjonalizmie. Przypadek historii,

Historia w kulturze remiksu,

Recenzja z najnowszej książki Petera Burk\’ea

Czy jest możliwa historyczna interpretacja tekstów źródłowych?

Hakowanie Uniwersytetu

Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku

Męskość jako kategoria kulturowa. praktyki męskości

Zwrot cyfrowy w humanistyce

Badanie kultury w Informacjonalizmie –czyli w stronę antropologii cyfrowej
Clifford Geertz a gramatyka kultury

 

Jak Komunikować Dane. O konieczności edukacji w zakresie technik wizualizacyjnych na gruncie humanistyki ja… by Andrzej Radomski on Scribd

ucz się we własnym tempie. … by on Scribd


p style=” margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;” >Wirtualna Akademia by on Scribd

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *