Monthly Archives: October 2015

Seminarium Metodologiczne

W dniu 24 IX 2015 miało miejsce spotkanie polskich i ukraińskich historyków w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Miało ono charakter seminaryjny. Ja miałem prezentację (wraz z referatem) zatytułowaną: Narracja historyczna czy historyczna baza danych?

Posted in Ciekawe Strony | 430 Comments