Monthly Archives: May 2013

Koncert

17 V 2013 miał miejsce na KUL koncert Anny Shvets – mojej doktorantki w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS zajmującej się w swej pracy badawczej wizualizacją postmodernistycznej muzyki. więcej na: www.andrzejradomski.tumblr.com

Posted in Ciekawe Strony | 247 Comments

14 V maja 2013 odbyła się niezwykle interesująca debata nad rolą filmu historycznego w poznawaniu, prezentowaniu i popularyzowaniu przeszłości. Pretekstem do tej debaty była produkcja Jerzego Hoffmana: 1920 Bitwa Warszawska

Zobacz: , poniżej zdjęcia panelistów: , ,

Posted in Ciekawe Strony | 392 Comments