Monthly Archives: June 2019

III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców w Łodzi 17-19 VI 2019

Zaprezentowałem temat: Historia wizualna. Moda czy konieczność w kulturze współczesnej

Posted in Ciekawe Strony | 5,615 Comments

Dzień kulturoznawcy w UMCS 11 VI 2019

Moje wystąpienie: O dwóch modelach praktykowania kulturoznawstwa

Posted in Ciekawe Strony | 513 Comments

dyskusja w teatrze NN 10 VI 2019 zorganizowana przez portal Ohistorie: Historia – Edukacja – Polityka

Posted in Ciekawe Strony | 421 Comments

Konferencja Cyber+Media zorganizowana przez Fundację Tygiel w Lublinie 8 czerwca 2019

Jako gość honorowy wygłosiłem 45 minutowy wykład wraz z prezentacją: Data Science w naukach społecznych

Posted in Ciekawe Strony | 1,265 Comments

Konferencja w UMCS: Innowacyjne metody dydaktyczne. Nauczanie praktyczne w naukach społecznych 16-17 V 2019

Pokazałem prezentację: Mapy myśli w nauce i edukacji

Posted in Ciekawe Strony | 285 Comments

Konferencja w AGH 21-22 III 2019

Moja prezentacja: Kulturomika czyli kształtowanie się nowego paradygmatu w naukach o kulturze

Posted in Ciekawe Strony | 5,614 Comments

II Kongres kompetencji cyfrowych w Tarnowie 15-16 III 2019

Wygłosiłem referat: o potrzebie nauki programowania na studiach humanistycznych

Posted in Ciekawe Strony | 5,050 Comments

Konferencja na temat Big Data we Wrocławiu 22-23 XI 2018

Big Data w naukach społecznych i humanistyce. Mój referat: Analiza dużych korpusów tekstów za pomocą Infa nodus

Posted in Ciekawe Strony | 566 Comments