Monthly Archives: January 2016

Materiał Filmowy z konferencji DARIAH w Lublinie

Reminiscencje Reminiscencje2 Panel Dyskusyjny

Posted in Ciekawe Strony | 2,030 Comments

Międzynarodowa Konferencja DARIAH w Lublinie – 25-26 XI 2015 Humanistyka Cyfrowa – badanie tekstów, obrazów i dźwięku

Moja prezentacja była poświęcona wizualnym narracjom: Wizualne analizy, wizualne narracje (sesja plenarna)

Posted in Ciekawe Strony | 951 Comments

Konferencja w Warszawie

moje wystąpienie na konferencji na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 24 XI 2015 roku (Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń). Temat mojej prezentacji i referatu: Wizualne analizy, interaktywne narracje

Posted in Ciekawe Strony | 946 Comments