Author Archives: andrzejradomski

5TH Polish Conference on Artificial Intelligence – 18-20 IV 2024 na Politechnice Warszawskiej. Panel: Influence of AI on science as we know it

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on 5TH Polish Conference on Artificial Intelligence – 18-20 IV 2024 na Politechnice Warszawskiej. Panel: Influence of AI on science as we know it

Konferencja: Kompetencje cyfrowe w edukacji 4.0 wobec wyzwań cyfrowego społeczeństwa wiedzy i sztucznej inteligencji (21-22.03.24) w Krakowie. Moje wystąpienie: Edukacja immersyjna w świecie metaverse

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Konferencja: Kompetencje cyfrowe w edukacji 4.0 wobec wyzwań cyfrowego społeczeństwa wiedzy i sztucznej inteligencji (21-22.03.24) w Krakowie. Moje wystąpienie: Edukacja immersyjna w świecie metaverse

Wystąpienie na posiedzeniu sekcji: Pedagogiki krakowskiego oddziału PAN w dniu 6.03.24. Tytuł wykładu: Edukacja w świecie Metaversum

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Wystąpienie na posiedzeniu sekcji: Pedagogiki krakowskiego oddziału PAN w dniu 6.03.24. Tytuł wykładu: Edukacja w świecie Metaversum

Monografia z humanistyki cyfrowej (styczeń 2024)

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Monografia z humanistyki cyfrowej (styczeń 2024)

Obrona pracy doktorskiej z historii cyfrowej Adriana Trzosa na UAM w Poznaniu. Promotor: Wiktor Werner. Recenzenci: prof. Stanisław Jędrzejewski i Prof. Andrzej Radomski (IX 2023)

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Obrona pracy doktorskiej z historii cyfrowej Adriana Trzosa na UAM w Poznaniu. Promotor: Wiktor Werner. Recenzenci: prof. Stanisław Jędrzejewski i Prof. Andrzej Radomski (IX 2023)

Promocja doktorska w UMCS (20.12.23)

Promowanie mojej wychowanki: dr Marty Smoleń

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Promocja doktorska w UMCS (20.12.23)

Obrona pracy doktorskiej mgr-a Michała Starczewskiego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w dniu: 13 XII 2023. Promotor: Prof. Tomasz Kizwalter, recenzenci: Prof. Wiktor Werner (UAM) i Prof. Andrzej Radomski (UMCS). Tytuł Pracy: Historia cyfrowa. Koncepcje, metody, instytucje

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Obrona pracy doktorskiej mgr-a Michała Starczewskiego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w dniu: 13 XII 2023. Promotor: Prof. Tomasz Kizwalter, recenzenci: Prof. Wiktor Werner (UAM) i Prof. Andrzej Radomski (UMCS). Tytuł Pracy: Historia cyfrowa. Koncepcje, metody, instytucje

Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i wręczony przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę w UMCS: 6 XII 2023 roku

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i wręczony przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę w UMCS: 6 XII 2023 roku

Lubelski Festiwal Nauki (wrzesień 2023). Pokaz: Świat Meteverse – czyli nowy Internet (na wybranych przykladach)

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Lubelski Festiwal Nauki (wrzesień 2023). Pokaz: Świat Meteverse – czyli nowy Internet (na wybranych przykladach)

12 Zjazd filozoficzny. Łódź 11-16 IX 2023

Moje wystąpienie: Humanistyka cyfrowa – jako nowy paradygmat w nauce

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on 12 Zjazd filozoficzny. Łódź 11-16 IX 2023