Konferencja: Kultura i Metoda na KUL w Lublinie (27 X 2017). Moje wystąpienie: Pięć wyzwań humanistyki cyfrowej w świecie Inteligentnej Rzeczywistości

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w Poznaniu 22-24 IX 2017 roku. Wygłosiłem referat: “Ucz się we własnym tempie”. Czyli kres totalizującego modelu edukacji w społeczeństwie informacyjnym

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Jeden z ostatnich wywiadów z Prof. Anną Zaidler-Janiszewską – wybitną, przedwcześnie zmarła kulturoznawczynią i filozofką kultury

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Jubileusz 40 lecia pracy naukowej mojego promotora Prof. Jana Pomorskiego (30 VI 2017). Uroczystości na Wydziale Humanistycznym i część rozrywkowa w Orient Express na lubelskiej Starówce (noc z 30 VI na 1 lipca)

https://www.youtube.com/watch?v=KU9BeLZbmcI&t=14s

 

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Wykład gościnny na UAM w Poznaniu (18 V 2017) zatytułowany: O dwóch sposobach wykorzystania materiałów audiowizualnych w naukach historycznych o kulturze (na pierwszym zdjęciu z Prof. Dorotą Skotarczak z Zakładu Historii Wizualnej

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Międzynarodowa konferencja: wizualizacja informacji w humanistyce (23-24 III 2017), na której wygłosiłem referat: Wizualizacja obrazów na przykładzie badania okładek polskich tygodników społeczno-politycznych oraz poprowadziłem warsztaty na temat narzędzi do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Wykład inaugurujący semestr letni w Academia Electronica z cyklu: Od studenta do Profesora: analiza obrazów cyfrowych (17 II 2017)

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców w Krakowie (8-10- XII 2016)

W dniach 8-10 XII 2016 uczestniczyłem w II Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców w Krakowie. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli UJ i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Byłem współorganizatorem i koordynatorem panelu: Filmoznawstwo i Medioznawstwo wobec innych paradygmatów naukowych (nie tylko humanistyki). Wygłosiłem też referat wraz z prezentacją: Narzędzia i metody humanistyki cyfrowej w badaniach świata mediów. Poniżej zdjęcia z panelu i link do prezentacji:

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

III konferencja DARIAH.pl w Poznaniu (8-9 XI 2016) poświęcona humanistyce cyfrowej. Zdjęcia z prowadzonego przeze mnie warsztatu: tworzenie czasopisma multimedialnego oraz wystąpienia podczas sesji

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Warsztaty z humanistyki cyfrowej, UMCS, X 2016. Zdjęcia z prowadzonego przeze mnie warsztatu: wizualizacja obrazów

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment