Teoria Nowych Mediów

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Teoria Nowych Mediów

Metodologia Historii. Współczesne wyzwania i możliwości. Poznań, 8-10 XII, 2022 (Pałac Działyńskich, PAN)

Sesja V: Historia Cyfrowa. Organizatorzy: Prof. Andrzej Radomski, Prof. Wiktor Werner

Moje wystąpienie: Analiza eksploracyjna i wizualizacja danych za pomocą pakietu ggplot2 w R. Podstawy warsztatu cyfrowego historyka

Posted in Ciekawe Strony | 2,184 Comments

Uroczystość wręczenia nagród prezydenta Lublina (29 XI 2022), na której moja magistrantka: Edyta Seremak otrzymała główną nagrodę za najlepszą pracę magisterską napisaną w roku akademickim 2021/21 we wszystkich uczelniach miasta lublina

Posted in Ciekawe Strony | 89 Comments

Spotkanie ekspertów w Komisji Edukacji Cyfrowej Komitetu Nauk Informatycznych PAN (XI 2022), na którym dyskutowaliśmy o reformie kształcenia na kierunkach informatycznych oraz podnoszeniu kompetencji cyfrowych pracowników wyższych uczelni

Posted in Ciekawe Strony | 8 Comments

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznwczego we Wrocławiu (15-17 IX 2022). Poprowadziłem sesję plenarną: Kulturoznawstwo jako Data Science, a także przygotowałem i pokazałem film wprowadzający w tę problematykę

Kulturoznawstwo jako Data Science
Posted in Ciekawe Strony | 1,238 Comments

XVIII Zjazd Socjologiczny w Warszawie (14-17 IX 2022). Moje wystąpienie: Storytelling w komunikacji naukowej. Studium przypadku. Periodyk multimedialny: Medialica

Posted in Ciekawe Strony | 1,388 Comments

XVIII Lubelski Festiwal Nauki. moje wystąpienie w dniu 11 IX 2022 zatytułowane: Sztuczna inteligencja jako twórca sztuki

Posted in Ciekawe Strony | 7 Comments

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Teoria i praktyka w animacji kultury. Animacja kultury wobec niepewności jutra (UMCS, 23 VI 2022). Moje wystąpienie – Metaverse jako przestrzeń działań animacyjnych (na wybranych przykładach)

Posted in Ciekawe Strony | 712 Comments

Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Historiograficzne: “Zmiany i oczekiwania. Wobec nowych orientacji i nurtów badawczych w polskiej i ukraińskiej nauce historycznej (27-28 V 2022). Moje wystąpienie: Narzędzia i metody humanistyki cyfrowej w badaniu tekstów historycznych

Posted in Ciekawe Strony | 2 Comments

Seminarium magisterskie on-line (MS Temas). Kierunek: Technologie cyfrowe w animacji kultury

Posted in Ciekawe Strony | 2 Comments