IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznwczego we Wrocławiu (15-17 IX 2022). Poprowadziłem sesję plenarną: Kulturoznawstwo jako Data Science, a także przygotowałem i pokazałem film wprowadzający w tę problematykę

Kulturoznawstwo jako Data Science
Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

XVIII Zjazd Socjologiczny w Warszawie (14-17 IX 2022). Moje wystąpienie: Storytelling w komunikacji naukowej. Studium przypadku. Periodyk multimedialny: Medialica

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

XVIII Lubelski Festiwal Nauki. moje wystąpienie w dniu 11 IX 2022 zatytułowane: Sztuczna inteligencja jako twórca sztuki

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Teoria i praktyka w animacji kultury. Animacja kultury wobec niepewności jutra (UMCS, 23 VI 2022). Moje wystąpienie – Metaverse jako przestrzeń działań animacyjnych (na wybranych przykładach)

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Historiograficzne: “Zmiany i oczekiwania. Wobec nowych orientacji i nurtów badawczych w polskiej i ukraińskiej nauce historycznej (27-28 V 2022). Moje wystąpienie: Narzędzia i metody humanistyki cyfrowej w badaniu tekstów historycznych

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Seminarium magisterskie on-line (MS Temas). Kierunek: Technologie cyfrowe w animacji kultury

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Zajęcia on-line (MS Teams). Wykład: Teoria nowych mediów (2021/22). Kierunek: Technologie cyfrowe w animacji kultury (rok II)

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Zajęcia on-line (MS Teams). Wykład z przedmiotu: Kultura społeczeństwa informacyjnego (2021/22). Kierunek: Technologie cyfrowe w animacji kultury (rok I)

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Zebranie Redakcji multimedialnego periodyku naukowego: Medialica (www.medialica.umcs.lublin.pl): Andrzej Radomski, Sidey Myoo, Liliana Kozak

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Konferencja: Virtualium. Interdyscyplinarne perspektywy badania rzeczywistości wirtualnej. AltSpace – 4.06.2022

Moje wystąpienie: Wirtualna rzeczywistość w praktyce edukacyjnej

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment