III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konfernecja Naukowa Tech/Spo’21

AGH 13-14 IX 2021 (on-line)

Moje wystąpienie: Analityka kulturowa – czyli jak narzędzia Data Science zmieniają/ły humanistykę

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Budowa infrastruktury badawczej dla humanistyki cyfrowej i nauk sztuce:

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Co to jest HUMANISTYKA CYFROWA?

podcast nagrany w grudniu 2020 roku

https://www.podomatic.com/podcasts/andrzejradomski64

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Seminarium: Science Bridges w UMK w Toruniu (maj 2020). Mój wykład: O potrzebie zastosowania metod Data Science w Humanistyce i w Naukach Społecznych

http://https://www.youtube.com/watch?v=-mAbDukjVcc

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Referat na 11 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Filozoficznego na KUL (13 IX, 2019). Tytuł: Czy humanistyka może być nauką ścisłą – czyli kolejna odsłona sporu naturalistów z antynaturalistami

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Moje wystąpienie na 17 Zjeździe Socjologicznym we Wrocławiu (12 IX, 2019), tytuł: Data Science w nauce. Kształtowanie się nowego paradygmatu badań społecznych

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Obrony prac dyplomowych uczestniczek programu polsko-amerykańskiej Fundacji: Kirklanda (dr Pavlenko i mgr Lisovets). Lipiec 2019 w UMCS – z udziałem dr Wysockiego z Instytutu Socjologii UMCS

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców w Łodzi 17-19 VI 2019

Zaprezentowałem temat: Historia wizualna. Moda czy konieczność w kulturze współczesnej

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Dzień kulturoznawcy w UMCS 11 VI 2019

Moje wystąpienie: O dwóch modelach praktykowania kulturoznawstwa

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

dyskusja w teatrze NN 10 VI 2019 zorganizowana przez portal Ohistorie: Historia – Edukacja – Polityka

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment