Lubelski Festiwal Nauki (wrzesień 2023). Pokaz: Świat Meteverse – czyli nowy Internet (na wybranych przykladach)

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Lubelski Festiwal Nauki (wrzesień 2023). Pokaz: Świat Meteverse – czyli nowy Internet (na wybranych przykladach)

12 Zjazd filozoficzny. Łódź 11-16 IX 2023

Moje wystąpienie: Humanistyka cyfrowa – jako nowy paradygmat w nauce

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on 12 Zjazd filozoficzny. Łódź 11-16 IX 2023

IV Zkazd Filmoznawców i Medioznawców w SWPS w Warszawie, 28-30 VI 2023. Moje wystąpienie: Narzędzia i metody Data Science w badaniu mediów cyfrowych (analiza wybranych przykładów)

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on IV Zkazd Filmoznawców i Medioznawców w SWPS w Warszawie, 28-30 VI 2023. Moje wystąpienie: Narzędzia i metody Data Science w badaniu mediów cyfrowych (analiza wybranych przykładów)

Dyskusja panelowa w Centrum Kultury Chatka Żaka UMCS: Meteversum w dyskursie historycznym i życiu codziennym (12 V 2023). Udział wzieli: Jan Pomorski, Andrzej Radomski, Andrzej Horoch (firma Workroom), Karol Kasprowicz. Prowadzenie: Mateusz Jeleń

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Dyskusja panelowa w Centrum Kultury Chatka Żaka UMCS: Meteversum w dyskursie historycznym i życiu codziennym (12 V 2023). Udział wzieli: Jan Pomorski, Andrzej Radomski, Andrzej Horoch (firma Workroom), Karol Kasprowicz. Prowadzenie: Mateusz Jeleń

Jak uczące się maszyny tworzą dzieła sztuki?

https://www.spreaker.com/user/umcs/sztuczna-inteligencja-jako-tworca-sztuki

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Jak uczące się maszyny tworzą dzieła sztuki?

Wykład: Metaversum – czyli Internet następnej generacji,

Lublin, 12.04.2023

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Wykład: Metaversum – czyli Internet następnej generacji,

Teoria Nowych Mediów

Posted in Ciekawe Strony | Comments Off on Teoria Nowych Mediów

Metodologia Historii. Współczesne wyzwania i możliwości. Poznań, 8-10 XII, 2022 (Pałac Działyńskich, PAN)

Sesja V: Historia Cyfrowa. Organizatorzy: Prof. Andrzej Radomski, Prof. Wiktor Werner

Moje wystąpienie: Analiza eksploracyjna i wizualizacja danych za pomocą pakietu ggplot2 w R. Podstawy warsztatu cyfrowego historyka

Posted in Ciekawe Strony | 12,282 Comments

Uroczystość wręczenia nagród prezydenta Lublina (29 XI 2022), na której moja magistrantka: Edyta Seremak otrzymała główną nagrodę za najlepszą pracę magisterską napisaną w roku akademickim 2021/21 we wszystkich uczelniach miasta lublina

Posted in Ciekawe Strony | 14,491 Comments

Spotkanie ekspertów w Komisji Edukacji Cyfrowej Komitetu Nauk Informatycznych PAN (XI 2022), na którym dyskutowaliśmy o reformie kształcenia na kierunkach informatycznych oraz podnoszeniu kompetencji cyfrowych pracowników wyższych uczelni

Posted in Ciekawe Strony | 3,192 Comments