Monthly Archives: June 2018

Konferencja Cyber + Media 15 VI 2018 w EcoTech w Lublinie zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji i rozwoju nauki Tygiel

Zaprezentowałem na niej temat: Periodyk multimedialny jako nowa forma komunikacji naukowej

Posted in Ciekawe Strony | 1,306 Comments

Film z obrony pracy doktorskiej mgr-a Denisa Gornichara (w całości)

Posted in Ciekawe Strony | 357 Comments

Obrona pracy doktorskiej

Fotostory z obrony pracy doktorskiej mgr-a Denisa Gornichara (23 V 2018, UMCS)

Posted in Ciekawe Strony | 8 Comments

Konferencja: Innowacyjne metody dydaktyczne. Nauczanie praktyczne w naukach społecznych, UMCS, 21-22 V 2018

Fotostory z konferencji, na której wygłosiłem referat i prezentację: Wirtualna akademia. Studium przypadku

Posted in Ciekawe Strony | 5 Comments

Konferencja: Człowiek w świecie technologicznym – 10 IV 2018 w Academia Electronica (SL)

slajdy z konferencji: Człowiek w świecie technologicznym, która odbyła się dnia 10 IV 2018 roku w Academia Electronica w Second Life. Wygłosiłem na niej referat: Humanistyka technologicznie wykreowana (na wybranych przykładach)

Posted in Ciekawe Strony | 476 Comments

Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w Poznaniu (16-17 II 2018)

Fotostory za zjazdu

Posted in Ciekawe Strony | 711 Comments

Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (16-17 II 2018)

Film ze zjazdu

Posted in Ciekawe Strony | 829 Comments

Warsztaty kultury w Lublinie z tworzenia storytellingu (X 2017)

Posted in Ciekawe Strony | 2,203 Comments