Konferencja w UMCS: Innowacyjne metody dydaktyczne. Nauczanie praktyczne w naukach społecznych 16-17 V 2019

Pokazałem prezentację: Mapy myśli w nauce i edukacji

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Konferencja w AGH 21-22 III 2019

Moja prezentacja: Kulturomika czyli kształtowanie się nowego paradygmatu w naukach o kulturze

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

II Kongres kompetencji cyfrowych w Tarnowie 15-16 III 2019

Wygłosiłem referat: o potrzebie nauki programowania na studiach humanistycznych

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Konferencja na temat Big Data we Wrocławiu 22-23 XI 2018

Big Data w naukach społecznych i humanistyce. Mój referat: Analiza dużych korpusów tekstów za pomocą Infa nodus

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

III Kongres Edukacji Medialnej Gdańsk-Gdynia 25-26 X 2018. Moje wystąpienie było poświęcone edukacji w zakresie wizualizacji

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Konferencja Cyber + Media 15 VI 2018 w EcoTech w Lublinie zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji i rozwoju nauki Tygiel

Zaprezentowałem na niej temat: Periodyk multimedialny jako nowa forma komunikacji naukowej

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Film z obrony pracy doktorskiej mgr-a Denisa Gornichara (w całości)

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Obrona pracy doktorskiej

Fotostory z obrony pracy doktorskiej mgr-a Denisa Gornichara (23 V 2018, UMCS)

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Konferencja: Innowacyjne metody dydaktyczne. Nauczanie praktyczne w naukach społecznych, UMCS, 21-22 V 2018

Fotostory z konferencji, na której wygłosiłem referat i prezentację: Wirtualna akademia. Studium przypadku

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment

Konferencja: Człowiek w świecie technologicznym – 10 IV 2018 w Academia Electronica (SL)

slajdy z konferencji: Człowiek w świecie technologicznym, która odbyła się dnia 10 IV 2018 roku w Academia Electronica w Second Life. Wygłosiłem na niej referat: Humanistyka technologicznie wykreowana (na wybranych przykładach)

Posted in Ciekawe Strony | Leave a comment