Cyberkultura

Wst-p do Cyberkultury – syllabus -wyk-adSpecjalizacja: „Cyberkultura”, rok II, semestr zimowy, Wykład
Syllabus przedmiotu

Nazwa przedmiotu Wstęp do Cyberkultury i Informacjonalizmu
Kierunek
Poz. kształcenia studia I go stopnia (stacjonarne)
Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny, Instytut Kulturoznawstwa
Jednostka dla której przedmiot jest oferowany Wydział Humanistyczny
Typ przedmiotu przedmiot uzupełniający
Opis przedmiotu

Efekty uczenia się Wiedza: Wiedza:
1. Przekazanie ogólnych informacji na temat współczesnej rzeczywistości,
2. Wskazanie na rolę technologii w kulturze
3.
Umiejętności:
1. interpretacja zjawisk cyberkulturowych,
2. analiza materiałów multimedialnych,
3. praca nad projektem,
4. nabycie nowych form komunikacji w nauce i edukacji
Postawy:
1. liberalizm,
2. kreatywność,
3.otwartość na inne kultury,
4. permanentna nauka

Język wykładowy polski
Koordynator przedmiotu (nazwisko, imię, tytuł naukowy) Dr hab. Andrzej Radomski, Prof. nadzw. UMCS
Dodatkowe informacje
Tytuł zajęć lub dodatkowa informacja dotycząca nazwy przedmiotu
Rok studiów II
Semestr 3
Liczba godzin w semestrze 30
Prowadzący (nazwisko, imię, tytuł naukowy) Dr hab. Andrzej Radomski, Prof. nadzw. UMCS
Poziom przedmiotu uzupełniający

Zakres tematów Tematy:
1.Ponowoczesny świat,
2.Inoformacjonalistyczna epoka,
3. Społeczeństwo sieci,
4.Web 2.0,
5.Netokracja,
6.Kultura 2.0,
7.Cyberkultura (trzy wykłady),
8.Nauka i Edukacja 2.0,
9.Nowe formy partycypacji w kulturze,
10.Temat zaproponowany przez studentów

Efekty uczenia się Wiedza:
1. Przekazanie ogólnych informacji na temat współczesnej rzeczywistości,
2. Wskazanie na rolę technologii w kulturze
3.
Umiejętności:
1. interpretacja zjawisk cyberkulturowych,
2. analiza materiałów multimedialnych,
3. praca nad projektem,
4. nabycie nowych form komunikacji w nauce i edukacji
Postawy:
1. liberalizm,
2. kreatywność,
3.otwartość na inne kultury,
4. permanentna nauka

Punkty ECTS –
Forma dydaktyczna zajęć wykład
Metody dydaktyczne
Ogólna forma zaliczenia egzamin po semestrze 3
Forma oceniania
Zalecana dostępna literatura 1.Piotr Zawojski: Cyberkultura, W-wa, 2010
2. Manuel Castells: Społeczeństwo sieci, W-wa, 2008
3. Armand Mattelart: Społeczeństwo informacji, Kraków, 2004,

4. Yochai Benkler: Bogactwo sieci, W-wa, 2008,

5. Aleksander Bard, Jan Soderquist: Netokracja, W-wa, 2006

1 Response to Cyberkultura

  1. Computerized says:

    Great! thanks for the share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *