IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznwczego we Wrocławiu (15-17 IX 2022). Poprowadziłem sesję plenarną: Kulturoznawstwo jako Data Science, a także przygotowałem i pokazałem film wprowadzający w tę problematykę

Kulturoznawstwo jako Data Science
This entry was posted in Ciekawe Strony. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *