I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Teoria i praktyka w animacji kultury. Animacja kultury wobec niepewności jutra (UMCS, 23 VI 2022). Moje wystąpienie – Metaverse jako przestrzeń działań animacyjnych (na wybranych przykładach)

This entry was posted in Ciekawe Strony. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *